?SN 730540-2

?SN 730540-2 - Tepeln ochrana budov ?st 2: Poadavky

Je zkladn tepeln? technickou normou nastavujc obecn? platn tepeln? technick poadavky pro nvrh a ov??ovn budov s poadovanm stavem vnit?nho prost?ed p?i jejich uvn, kter zaji?uj pln?n zkladnch poadavk? na stavby, v tom zejmna na sporu primrn energie a tepelnou ochranu budov a plat pro novostavby, stavebn pravy, udrovac prce, zm?ny v uvn budov i jin zm?ny ji dokon?ench budov.

Vce k verzi ?SN 730540-2/2011 >>