ČSN 730540-2

ČSN 730540-2 - Tepelná ochrana budov – část 2: Požadavky

Je základní tepelně technickou normou nastavující obecně platné tepelně technické požadavky pro návrh a ověřování budov s požadovaným stavem vnitřního prostředí při jejich užívání, které zajišťují plnění základních požadavků na stavby, v tom zejména na úsporu primární energie a tepelnou ochranu budov a platí pro novostavby, stavební úpravy, udržovací práce, změny v užívání budov i jiné změny již dokončených budov.

Více k verzi ČSN 730540-2/2011 >>