Technická zařízení budov

Zkráceně též jako „TZB" označuje soustavu technických zařízení souhrnně zajištujících prostředí uvnitř staveb z hlediska jejich funkční podstaty (m.j. budovy určené k bydlení, budovy k provozování činností průmyslového či zemědělského charakteru, atd.).

Podstatnými součástmi systému TZB jsou zejména:

  • Systémy elektrotechnického charakteru (m.j. silové rozvody a koncová zařízení, hromosvody, komunikační systémy včetně koncových zařízení, osvětlení, atd.);
  • Systémy výroby a rozvodu tepla či chladu;
  • Systémy vzduchotechniky a klimatizace;
  • Systémy rozvodů ostatních médií (m.j. ZTI, voda včetně TUV, plyn, atd.);
  • Přístupové systémy (m.j. vrata, brány, závory, atd.);
  • Jiné speciální (m.j. bezpečnostní systémy, docházkové systémy, bazény, welness zařízení, atd.).