Termovize

Tento termn je obecn? uvn formln? nesprvn?, nicmn? ji zdomcn?lmu" vznamu tohoto termnu nelze up?t pom?rn? vznamn roz?en v pov?dom irok ve?ejnosti jako n??eho, co slou ke zjit?n n?jakho teplejho objektu" i tam, kam nen lidskm okem zrovna vid?t tedy jedn se o snmac za?zen infra?ervenho spektra z?en ltek.

Ve skute?nosti se jedn o ?eskou mutaci" termnu ?i spe ozna?en ThermoVision, co je ochrann a tak registrovan zna?ka vrobce termografick techniky FLIR a tady se nabz monost k pouit ozna?en termovize" spe pouze uivatel?m techniky z produkce tto jmenovan spole?nosti.

K naim termografickm m??enm pouvme prv? profesionln vrobky spole?nosti FLIR, tedy bude tak termn "termovize", i pro svoji nepochybnou srozumitelnost", nadle pouvn v rmci text? na spole?nosti.