Co je EPC

  • Energy Performance Contracting (Projekt energetickch spor) je metoda financovn projekt? s potencilem energetickch spor, jeho clem je komplexn? vymezit energetickou a provozn efektivitu (zpravidla budov), kdy podstatou je pokryt nklad? na projekt s potencilem energetickch spor z hodnoty spor tmto projektem dosaench.
  • Mnohdy bv zam??ovn pouze za zp?sob financovn projektu jeho podstatnm rysem je garantovan vsledek v podob? efektu projektu.
  • Zadavatel m?e touto cestou financovat projekt energetickch spor bez vznamnho ovlivn?n internho cash flow a s minimem vstupnch finan?nch prost?edk?.
  • Projekty EPC maj specifick dlouhodob reim zpravidla vzan na energetick management.