Program snižování energetické náročnosti budov

S výjimkou aktuálních i zjevně očekávaných stavebních trendů do budov s velmi nízkou energetickou náročností, které již ve své podstatě mají implementovánu optimální úroveň řešení otázky provozní energetické náročnosti, existuje mimořádně rozsáhlá oblast budov, jejichž úroveň energetické náročnosti je na úrovni neřízené marnivosti dána především historickým vývojem náhledů i řešení tohoto významného parametru užitných vlastností budovy a skýtá skutečně mimořádný rozsah pro uplatnění optimalizačních úkonů.

Program snižování energetické náročnosti budov je sledem vybraných i správně řazených úkonů cílených ke dvěma elementárním oblastem:

a v tom upřednostňujeme tento postup:

  • „jaký byl záměr" – v kompletace vstupní projektové dokumentace, která tvoří komparativní základnu pro zjištění stavu. Není-li k dispozici, zajistíme zaměření objektu, zjednodušené zjištění konstrukčních skladeb pro účely jednoduché pasportizace budovy;
  • „jaký je stav" – pro kvalifikovaná zjištění používáme vybrané metody měření a provozní diagnostiky budov (v tom např. kontroly tepelných soustav, termografickou diagnostiku, stanovení průvzdušnosti budov, monitoring spotřeb energií, atd.), a to dlouhodobě a průběžně;
  • „kde je potenciál změn" – analytická část, v níž fundovaně používáme diagnostické metody, výpočty, modelování;
  • „které změny jsou reálné" – ekonomický a finanční pohled, v němž variantně využíváme i vybraných úkonů z dotačního managementu či EPC;
  • „změna" – opatření, v nichž chceme a umíme působit v pozici konzultanta, supervizora, dodavatele, atd.
  • „údržba" – řešení energetické náročnosti budov prostřednictvím programu snižování energetické náročnosti je startem, cílem je dlouhodobá optimalizace i prostřednictvím trvalé provozní diagnostiky budov v rámci energetického managementu.