Termogram

  • Je záznam obrazu, který je vytvořen prostřednictvím detektoru IR záření (jinak také IR kamera, termovize) a který znázorňuje rozložení zdánlivých sálavých teplot na povrchu zkoumaného zdroje záření formou barevného spektra, kde zaznamenané teplotě odpovídá barevný tón.
  • Formy záznamu mají alternativní charakter, nejčastěji však jako datový soubor.
  • Samotné pořízení termogramů pro účely diagnostiky není možné zpravidla považovat za zcela dostačující podklad, když obvyklou možností pro ověření zjištěných dat je také sekvence doplňkových měření ověřujících nastavení a ověření vlivů prostředí.
  • Pořízení termogramů je tedy zpravidla souhrnem měření kontaktních i bezkontaktních a má spíše charakter multidisciplinární.