TNI 730329

Je technickou normalizační informací se závazným předpisem speciálně upravujícím výpočtové hodnocení a klasifikaci obytných budov s velmi nízkou spotřebou tepla na vytápění (nízkoenergetický, pasivní standard) a je určena pro dimenzi budov – rodinné domy.

Splnění nejvýše přípustných hodnot je nutnou podmínkou pro přiznání dotace z programu Zelená úsporám v oblasti budov rodinných domů v pasivním standardu.