TNI 730330

Je technickou normaliza?n informac se zvaznm p?edpisem speciln? upravujcm vpo?tov hodnocen a klasifikaci obytnch budov s velmi nzkou spot?ebou tepla na vytp?n (nzkoenergetick, pasivn standard) a je ur?ena pro dimenzi budov obytn domy.

Spln?n nejve p?pustnch hodnot je nutnou podmnkou pro p?iznn dotace z programu Zelen sporm v tto oblasti budov.