?SN EN 13187

?SN EN 13187 - Tepeln chovn budov Kvalitativn ur?en tepelnch nepravidelnost v pltch budov Infra?erven metoda

je nrodn verz evropsk normy EN 13187:1998, jej podstatou je stanoven metodiky pro kvalitativn ur?ovn tepelnch nepravidelnost v pltch budov prost?ednictvm termografick zkouky.

Tato metodika je pouvna p?edevm k ur?en mry a polohy odchylky v tepelnch vlastnostech jednotlivch prvk? obvodovho plt? budovy (v?etn? jeho vzduchot?snosti).