Je nutnou sou?st kad oblky budovy, kdy je tvo?ena

  • na rovni podlahy hydroizola?n vrstvou;
  • na rovni obvodovch konstrukc nap?. souvislou omtkou;
  • na rovni st?en nap?. vrstvou parot?sn zbrany.

Vechny tyto rovn? mus bt vzduchot?sn? spojeny v?etn? konstruk?nch p?echod? vpln otvor?, s vjimkou funk?nch spr vpln otvor?, pop?pad? funk?nch spr lehkch obvodovch pl??.

Vzduchot?sn vrstva ? parot?sn vrstva

P?estoe primrnm d?sledkem net?snost v rmci vzduchot?snc vrstvy je spe ne?zen a rychl proud?n tepla i vodnch par z interiru, tato vrstva ve sv zcela funk?n podstat? v zsad? nebrn vybudovn difuzn? otev?en skladebn konstrukce, umo?ujc pozvoln odvod vodnch par konstrukc bez nebezpe? jejich kondenzace v konstruk?n skladb?.