Vzduchotěsnící vrstva

Je nutnou součástí každé obálky budovy, když je tvořena

  • na úrovni podlahy hydroizolační vrstvou;
  • na úrovni obvodových konstrukcí např. souvislou omítkou;
  • na úrovni střešní např. vrstvou parotěsné zábrany.

Všechny tyto úrovně musí být vzduchotěsně spojeny včetně konstrukčních přechodů výplní otvorů, s výjimkou funkčních spár výplní otvorů, popřípadě funkčních spár lehkých obvodových plášťů.

Vzduchotěsná vrstva ≠ parotěsná vrstva

Přestože primárním důsledkem netěsností v rámci vzduchotěsnící vrstvy je spíše neřízené a rychlé proudění tepla i vodních par z interiéru, tato vrstva ve své zcela funkční podstatě v zásadě nebrání vybudování difuzně otevřené skladebné konstrukce, umožňující pozvolný odvod vodních par konstrukcí bez nebezpečí jejich kondenzace v konstrukční skladbě.