Je veli?inou (R(m2K/W)), podle n jsou hodnoceny tepeln?-technick vlastnosti materil?, tedy i konstrukce budov. V podstat? udv, jak je ur?it konstrukce schopna brnit p?enosu tepla mezi dv?ma prost?edmi - u staveb typicky mezi interirem a exterirem pl?ov konstrukce budovy.

?ast?ji uvanou jednotkou k vyjd?en tepeln?-technickch vlastnost materil? je p?evrcen hodnota tepelnho odporu, kter se nazv sou?initel prostupu tepla (U(W/m2K)). Zjednoduen? lze konstatovat, e tepeln?-technick vlastnosti konstrukce oblky budovy jsou tm lep, ?m ni je sou?initel prostupu tepla pouitch materil? a vrobk? v?etn? vpln stavebnch otvor?.

Sou?initel prostupu tepla je vcelku b?n? udvanou hodnotou konstruk?nch materil? pro stavebnictv. Celkov sou?initel prostupu tepla konstrukc plt? budov je ur?ovn vpo?tem a v tto souvislosti je pouvn i termn pr?m?rn sou?initel prostupu tepla budovy (Uem(W/m2K)).

P?i relnm i statisticky ov??itelnm trendu zvyujcch cen energetickch nklad? na provoz budov i p?i trendu nzkoenergetick vstavby (viz domy nzkoenergetickho standardu (NED), pasivnho standardu (PD) ?i domy s nulovou spot?ebou) lze reln? o?ekvat i zp?sn?n trend v poadavcch na sou?initel prostupu tepla budovy v rmci soustavy nrodnch tepeln? technickch norem.