Obálka budovy

Značí všechny obalové konstrukce budovy („obalují" vnitřní prostředí budovy), přitom za obalové prvky a konstrukce se považují všechny, které oddělují interiér od exteriéru. Obvykle se tam počítají podlahové konstrukce, obvodové stěny, střešní konstrukce, někdy i stropní konstrukce a určitě výplně otvorů.

Čím je tvořena

S použitím definice ve smyslu ČSN 730540-2 je soustavou všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy nebo zóny, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež je tvořeno venkovním vzduchem, přilehlou zeminou, vnitřním vzduchem v přilehlém nevytápěném prostoru, sousední nevytápěnou budovou nebo sousední zónou budovy vytápěné na nižší vnitřní návrhovou teplotu.

Zároveň je zřejmé, že plášťové konstrukce jsou významnými činiteli v bilanci energetické náročnosti budovy, a to zejména prostřednictvím těchto parametrů: