Zna? vechny obalov konstrukce budovy (obaluj" vnit?n prost?ed budovy), p?itom za obalov prvky a konstrukce se povauj vechny, kter odd?luj interir od exteriru. Obvykle se tam po?taj podlahov konstrukce, obvodov st?ny, st?en konstrukce, n?kdy i stropn konstrukce a ur?it? vpln? otvor?.

?m je tvo?ena

S pouitm definice ve smyslu ?SN 730540-2 je soustavou vech teplosm?nnch konstrukc na systmov hranici cel budovy nebo zny, kter jsou vystaveny p?ilehlmu prost?ed, je je tvo?eno venkovnm vzduchem, p?ilehlou zeminou, vnit?nm vzduchem v p?ilehlm nevytp?nm prostoru, sousedn nevytp?nou budovou nebo sousedn znou budovy vytp?n na ni vnit?n nvrhovou teplotu.

Zrove? je z?ejm, e pl?ov konstrukce jsou vznamnmi ?initeli v bilanci energetick nro?nosti budovy, a to zejmna prost?ednictvm t?chto parametr?: