ČSN EN 13829

ČSN EN 13829 - Tepelné chování budov – Stanovení průvzdušnosti budov – Tlaková metoda

Je technickou normou s celoevropskou působností vymezují základní postupy k určení průvzdušnosti budov nebo jejich částí měřením, když určuje zejména postupy měření dle metodiky tlakového spádu – měření objemového vzduchového toku vyvolaného ventilátorem vzduchotěsně osazeným do zvoleného stavebního otvoru obálky budovy, v závislosti na nastaveném rozdílu statického tlaku vzduchu mezi interiérem a exteriérem obálky budovy.

Norma popisuje použití metody podtlakové i přetlakové.

Metodika dle této normy se používá zejména pro:

  • kontrolu splnění požadavků na vzduchotěsnost budov nebo jejich částí, zpravidla vyjádřených nejvyšší doporučenou či přípustnou intenzitou výměny vzduchu při tlakové diferenci 50Pa (interiér/exteriér obálky budovy);
  • porovnání průvzdušnosti budov či jejich částí mezi sebou pro měření komparativního charakteru;
  • lokalizaci netěsností v obvodovém plášti budov;
  • určení poklesů průvzdušnosti při odstraňování vad těsností obálky budovy a postupném dotěsňování, a to prostřednictvím opakovaných měření.