?SN EN 13829

?SN EN 13829 - Tepeln chovn budov Stanoven pr?vzdunosti budov Tlakov metoda

Je technickou normou s celoevropskou p?sobnost vymezuj zkladn postupy k ur?en pr?vzdunosti budov nebo jejich ?st m??enm, kdy ur?uje zejmna postupy m??en dle metodiky tlakovho spdu m??en objemovho vzduchovho toku vyvolanho ventiltorem vzduchot?sn? osazenm do zvolenho stavebnho otvoru oblky budovy, v zvislosti na nastavenm rozdlu statickho tlaku vzduchu mezi interirem a exterirem oblky budovy.

Norma popisuje pouit metody podtlakov i p?etlakov.

Metodika dle tto normy se pouv zejmna pro:

  • kontrolu spln?n poadavk? na vzduchot?snost budov nebo jejich ?st, zpravidla vyjd?ench nejvy doporu?enou ?i p?pustnou intenzitou vm?ny vzduchu p?i tlakov diferenci 50Pa (interir/exterir oblky budovy);
  • porovnn pr?vzdunosti budov ?i jejich ?st mezi sebou pro m??en komparativnho charakteru;
  • lokalizaci net?snost v obvodovm plti budov;
  • ur?en pokles? pr?vzdunosti p?i odstra?ovn vad t?snost oblky budovy a postupnm dot?s?ovn, a to prost?ednictvm opakovanch m??en.