IRZERO

Je značkou a označením základní ho rozsahu termografického měření, které má povahu

  • základního vyhledávacího či kontrolního
  • budova či její určená část jsou systematicky monitorovány za účelem vyhledání zjevných nehomogenit teplotních polí k jejich lokalizaci pro vyšší úroveň měření IRLOCAL
  • pořizování termogramů není součástí monitoringu, ale v zásadě není překážkou v libovolném potřebném množství
  • nejsou prováděna doplňková měření jako obvyklých korektivů k termografickému
  • není prováděna kalibrace termografické techniky
  • součástí tohoto měření není protokol o měření ve smyslu ČSN EN 13187
  • rozsah této zkoušky není omezen, cena vychází z aktuální hodinové sazby.