M??en je za?tkem

Chybn konstruk?n ?i projektov ?een, vpo?ty, dopln?n realiza?nm lendrinem i ne?innou drbou, vytv? ideln prost?ed pro ztrty r?znch forem, kdy sjednocujcm hlediskem je ztrta finan?n v podob? reln? existujc, ale i o?ekvan budouc.

Proto uplat?ujeme a poskytujeme sluby ve vybranch oblastech m??en a diagnostiky jako nstroje k hodnov?rnmu ur?en vlastnost objektu, technologie ?i jednotlivch za?zen a rozpoznn aktulnho stavu p?edm?tu m??en prost?ednictvm fyziklnch veli?in vyjd?ench pomoc ?sla

M??en je prost?edkem

V o?ekvn platnosti konstatovn, e: kad problm v sob? zrove? skrv i p?leitost, jak v?c zlepit povaujeme zjit?n hodnot veli?in m??enm v?etn? diagnostiky vad za prost?edek ke spln?n primrnch cl?:

  • eliminaci vad s povahou energetick ztrty;
  • eliminaci vad s budoucm potencilem destrukce m??enho objektu (ltky, za?zen, systmu, atd.);
  • zajit?n dat pro procesn ?zen,

a to i v nad?azench systmech sprvy a drby budov v?etn? jejich technickch za?zen i ve vybranch technickch za?zench a technologich pr?myslov povahy.

 

2021 © conversio spol s.r.o. - všechna práva vyhrazena
Webdesign: