Měření a diagnostika

Měření je začátkem

Chybná konstrukční či projektová řešení, výpočty, doplněné realizačním šlendriánem i neúčinnou údržbou, vytváří ideální prostředí pro ztráty různých forem, když sjednocujícím hlediskem je ztráta finanční v podobě reálně existující, ale i očekávané budoucí.

Proto uplatňujeme a poskytujeme služby ve vybraných oblastech měření a diagnostiky jako nástroje k hodnověrnému určení vlastností objektu, technologie či jednotlivých zařízení a rozpoznání aktuálního stavu předmětu měření prostřednictvím fyzikálních veličin vyjádřených pomocí čísla…

Měření je prostředkem

V očekávání platnosti konstatování, že: „ … každý problém v sobě zároveň skrývá i příležitost, jak věc zlepšit …“ považujeme zjištění hodnot veličin měřením včetně diagnostiky vad za prostředek ke splnění primárních cílů:

  • eliminaci vad s povahou energetické ztráty;
  • eliminaci vad s budoucím potenciálem destrukce měřeného objektu (látky, zařízení, systému, atd.);
  • zajištění dat pro procesní řízení,

a to i v nadřazených systémech správy a údržby budov včetně jejich technických zařízení i ve vybraných technických zařízeních a technologiích průmyslové povahy.

 

2024 © conversio spol s.r.o. - všechna práva vyhrazena
Webdesign: