M??en pr?vzdunosti budov
(metoda Blower Door)

je praktickm postupem provozn diagnostiky budov, vyuvajc k ov??en pr?vzdunosti budov parametru celkov intenzity vm?ny vzduchu p?i ur?enm tlakovm rozdlu (Blower Door Test) dle smyslu metodiky vychzejcch z technick normy ?SN EN 13829 Tepeln chovn budov Stanoven pr?vzdunosti budov Tlakov metoda, jejm podstatnm znakem je zejmna monost pouit tto metody m??en t?snost oblky budov ?i ucelench ?st budov ve stavu jejich pln, ale i ?ste?n dokon?enosti, kdy nkladov? nejvhodn?jm se jev ov??ovn parametr? t?snosti staveb p?ed i po zakryt vzduchot?snc vrstvy oblky budovy

Otzka pro? a pro koho je tato metoda ur?ena je vymezena p??innou souvislost mezi pr?vzdunost budovy a podstatou energetick nro?nosti budovy, je je pom?rn? iroce vymezena legislativnmi p?edpisy, z nich zsadn obecnou polohu reprezentuje zejmna vyhlka ?. 268/2009 Sb. a pom?rn? rozshl struktura ?eskch tepeln? technickch norem, mezi n? ?adme zejmna ?SN 730540-2 a technick normaliza?n informace TNI 730329 a TNI 730330.

 

2021 © conversio spol s.r.o. - všechna práva vyhrazena
Webdesign: