Měření průvzdušnosti budov
(metoda Blower Door)

… je praktickým postupem provozní diagnostiky budov, využívající k ověření průvzdušnosti budov parametru celkové intenzity výměny vzduchu při určeném tlakovém rozdílu (Blower Door Test) dle smyslu metodiky vycházejících z technické normy ČSN EN 13829 – Tepelné chování budov – Stanovení průvzdušnosti budov – Tlaková metoda, jejímž podstatným znakem je zejména možnost použití této metody měření těsností obálky budov či ucelených částí budov ve stavu jejich úplné, ale i částečné dokončenosti, když nákladově nejvhodnějším se jeví ověřování parametrů těsnosti staveb před i po zakrytí vzduchotěsnící vrstvy obálky budovy …

Otázka proč a pro koho je tato metoda určena je vymezena příčinnou souvislostí mezi průvzdušností budovy a podstatou energetické náročnosti budovy, jež je poměrně široce vymezena legislativními předpisy, z nichž zásadní obecnou polohu reprezentuje zejména vyhláška č. 268/2009 Sb. a poměrně rozsáhlá struktura českých tepelně technických norem, mezi něž řadíme zejména ČSN 730540-2 a technické normalizační informace TNI 730329 a TNI 730330.

 

2024 © conversio spol s.r.o. - všechna práva vyhrazena
Webdesign: