BuildCONDITION

Je specifickým produktem i formou služby kvalifikovaného posouzení aktuálního stavu budovy s významným prediktivním potenciálem a v kontextu vybraných metod měření a diagnostiky budov i v modulární skladbě volitelných hodnotících technických kategorií budov.

Podstatou i účelem modulární skladby je

  • variantní volba technických hodnotících kritérií z možného nabídnutého rozsahu přímo zájemcem, nikoli jako rozsah „paušálně nutný“
  • v jedinečnosti každého posouzení vycházejícího např. z odlišné typologie budov, bytů, jejich umístění a způsobu užívání, atd.
  • že ne všichni vše potřebují
  • že viditelné většina vidí a rozpozná.

Volitelné základní kategorie hodnocení

 

2024 © conversio spol s.r.o. - všechna práva vyhrazena
Webdesign: