Kontroly tepelných soustav

Mechanismy kontroly tepelných soustav ve vztahu k energetické náročnosti budov mají v našem prostředí pouze částečnou legislativní oporu, soustředěnou do předpisů, jejichž základem jsou předpisy pro kontrolu kotlů včetně zjišťování jejich účinnosti (např. NV č. 276/2007 Sb., č. 349/2010 Sb.).

Komplexní pohled na problematiku kontrol tepelných soustav, zejména však v nízkovýkonové dimenzi určené i pro objekty k rodinnému bydlení, také určitěji vyhovující požadavku trendu smysluplného a účinného snižování energetické náročnosti budov, tak představuje model evropské technické normy EN 15378 (u nás ČSN EN 15378) posouvající např. dle faktické přílohy této normy v národní německé mutaci DIN EN 15378 dimenzi kontroly do polohy ucelené energetické inspekce topných zařízení v měřítku skutečné tepelné soustavy smysluplným rozšířením rozsahu kontroly

  • od zdroje tepla
  • přes rozvody tepla
  • k místům předání tepla.

Užití této metodiky je pro nás cestou ke smysluplnému uplatnění sekvence vybraných měření fyzikálních veličin a reprezentujících v konečném důsledku produkt rychlý, jasný, srozumitelný a zejména účinný, a to v podobě určité definice potenciálu ke snížení provozní energetické náročnosti budovy.

Navíc se jeví mimořádně vhodnou metodikou i součástí i nadřazených systémů provozní diagnostiky budov i energetického managementu

 

2024 © conversio spol s.r.o. - všechna práva vyhrazena
Webdesign: