Termografie v průmyslu

  • Postavení termografické diagnostiky v oblasti průmyslových aplikací je široce vymezeno vícenásobným pohledem na samotnou podstatu vzniku a nutnosti identifikace teplotních polí, když výchozí diagnostickou formou je termografie srovnávací.
  • Výroba tepla a přenos tepelné energie (např. produkce či doprava teplonosných médií v teplárenství, úniky v průběhu technologií užívajících teplo jako součást procesu – porušení vyzdívek pecí, netěsnosti obalů či regulačních prvků, atd.).
    Řešíme ztráty tepelné energie.

Více - Teploenergetika >>

  • Řízení teplotních průběhů tam, kde je existence průběhu teplot součástí očekávaného jevu cílené procesní účinnosti (např. technologie vytvrzování, zrání, vypalování, kalení, popouštění, vstřikování, odlévání, sušení, atd.).
    Řešíme optimalizace teplotních průběhů.

  • Existence teplotních polí nad rámcem očekávání provozní úrovně je průvodním znakem vady stavu. Typickými představiteli jsou oblasti elektroenergetiky (např. dynamika přechodových jevů, izolačních či zkratových stavů, míra zatížení či přetížení v rámci rozvodné soustavy, identifikace nahodilých hot spotů ve fotovoltaice, atd.), diagnostiky točivých strojů a jejich součástí (např. tepelně zatěžovací pohonů, převodovek či jiných mechanických součástí zařízení, atd.), diagnostika motorových vozidel, chemických reakcí, ostrahy i bezpečnosti (např. požární).
    Řešíme predikci, provozní bezpečnost i energetické ztráty.

Více - Elektroenergetika >>

Legislativa

Pro samotné postupy v použití IR termografie přiměřeně vycházíme z ČSN ISO 18434-1 Monitorování stavu a diagnostika strojů – Termografie.

Související efekt termografických měření v průmyslu

Významným přínosem je prediktivní efekt termografických postupů ve vybra-ných oblastech průmyslového využití a jeho předurčenost pro využití v nadřa-zených systémech údržby (TPM), optimalizace energetické spotřeby i energetické náročnosti (Provozní diagnostika budov, Program snižování energetické náročnosti, energetický management, atd.).

 

2024 © conversio spol s.r.o. - všechna práva vyhrazena
Webdesign: