Provozní diagnostika budov

Je základním souhrnem postupů na budovách i jejich technických zařízeních k identifikaci vstupních dat a vybudování datové základny určené pro účely

když druhotným efektem je přehled o stavu spotřeb energií, hlídání jednotlivých mezních energetických úrovní či přehled o aktuálním stavu plášťových konstrukcí budovy.

Východiskem pro diagnostiku budov jsou měření vybraných fyzikálních veličin vztažených k

Provozní diagnostika budov je nutnou součástí systémů energetického managementu.