Termografie budov

V porovnn s ostatnmi disciplnami termografick diagnostiky se jev jej pouit v nedestruktivn diagnostice budov jako spe netypick, kdy podstatnm je spe lokalizace nehomogenit teplotnch pol (tepeln mosty) zjit?n jako rozloen povrchovch teplot ze zdnlivch slavch teplot na teplotnm rozhran, kterm je oblka budovy a v rozporu s o?ekvnm. Primrn? ns tedy zajm ?en tepla jednotlivmi konstrukcemi slnm ?i proud?nm vzduchu (viz m??en Blower Door) s clem identifikovat msta, v nich jsou konstrukce staveb provedeny s pouitm materil? ?i technologickch postup? generujcch v kone?nm d?sledku nedostate?n tepeln odpor ?i nedostate?nou vzduchot?snost stavebnch spoj?, a je vcelku jedno, zda se jedn o objekty se z?ejm? p?evaujcm sm?rem tepelnho toku z vytp?nho interiru do exteriru nebo sm?rem opa?nm (m.j. chladrensk provozy). Takto zjit?n teplotn pole maj v duchu energetick podstaty stavby povahu tepeln ztrty, kter je v kontextu s existujcm i o?ekvanm trendem cen energi jevem nepochybn? nedoucm.

Budovy okem termovize

Legislativa

kla dokument? v podob? technickch norem ?i souvisejcch prvnch p?edpis? k otzce tepelnho chovn budov je mimo?dn? irok, nicmn? za zkladn pro postupy pouit termografick diagnostiky budov z oblasti stanoven vchozch parametr? povaujeme ?SN 730540-2 Tepeln ochrana budov - Poadavky a pro samotn postupy pouit IR termografie v oblasti budov d?sledn? vychzme z ?SN EN 13187.

Souvisejc efekt termografickch m??en

  • lokalizace mst s vy pravd?podobnost vzniku plsn jako d?sledku zjit?n existence mst s nedostate?nm tepelnm odporem, ale tak vlivem dlouhodobch nevyhovujcch parametr? veli?in ovliv?ujcch definici rosnho bodu v danm prostoru;
  • lokalizace vlhkosti v konstruk?n skladb? oblky budov.

Alarm rosnho bodu - vyhledvn

Technick za?zen budov

Sou?st pouit termovize v diagnostice budov m podstatn? ir rozm?r v podob? efektivnch zji?ovn vad i ve vybranch ?stech technickch za?zen budov, a to nejen se z?etelem energetickch ztrt, ale zejmna z pohledu hodnocen optimln funk?nosti, bezpe?nosti a prediktivn drby dan ?sti technickho za?zen budovy.

Typickmi p?klady termografick diagnostiky v tto oblasti jsou zejmna rozvody a koncov za?zen elektrotechnick, zdroje, rozvody a koncov za?zen tepla a chladu a rozvody i koncov za?zen systmy vzduchotechnickch a klimatiza?nch.

Podlahov topen okem termovize

Vb?r termogram? typickch vad >>

 

2021 © conversio spol s.r.o. - všechna práva vyhrazena
Webdesign: