Termografie budov

V porovnání s ostatními disciplínami termografické diagnostiky se jeví její použití v nedestruktivní diagnostice budov jako spíše netypické, když podstatným je spíše lokalizace nehomogenit teplotních polí (tepelné mosty) zjištěná jako rozložení povrchových teplot ze zdánlivých sálavých teplot na teplotním rozhraní, kterým je obálka budovy a v rozporu s očekáváním. Primárně nás tedy zajímá šíření tepla jednotlivými konstrukcemi sáláním či prouděním vzduchu (viz měření Blower Door) s cílem identifikovat místa, v nichž jsou konstrukce staveb provedeny s použitím materiálů či technologických postupů generujících v konečném důsledku nedostatečný tepelný odpor či nedostatečnou vzduchotěsnost stavebních spojů, a je vcelku jedno, zda se jedná o objekty se zřejmě převažujícím směrem tepelného toku – z vytápěného interiéru do exteriéru nebo směrem opačným (m.j. chladírenské provozy). Takto zjištěná teplotní pole mají v duchu energetické podstaty stavby povahu tepelné ztráty, která je v kontextu s existujícím i očekávaným trendem cen energií jevem nepochybně nežádoucím.

Budovy okem termovize

Legislativa

Škála dokumentů v podobě technických norem či souvisejících právních předpisů k otázce tepelného chování budov je mimořádně široká, nicméně za základní pro postupy použití termografické diagnostiky budov z oblasti stanovení výchozích parametrů považujeme ČSN 730540-2 Tepelná ochrana budov - Požadavky a pro samotné postupy použití IR termografie v oblasti budov důsledně vycházíme z ČSN EN 13187.

Související efekt termografických měření

  • lokalizace míst s vyšší pravděpodobností vzniku plísní jako důsledku zjištěné existence míst s nedostatečným tepelným odporem, ale také vlivem dlouhodobých nevyhovujících parametrů veličin ovlivňujících definici rosného bodu v daném prostoru;
  • lokalizace vlhkosti v konstrukční skladbě obálky budov.

Alarm rosného bodu - vyhledávání

Technická zařízení budov

Součástí použití termovize v diagnostice budov má podstatně širší rozměr v podobě efektivních zjišťování vad i ve vybraných částech technických zařízení budov, a to nejen se zřetelem energetických ztrát, ale zejména z pohledu hodnocení optimální funkčnosti, bezpečnosti a prediktivní údržby dané části technického zařízení budovy.

Typickými příklady termografické diagnostiky v této oblasti jsou zejména rozvody a koncová zařízení elektrotechnická, zdroje, rozvody a koncová zařízení tepla a chladu a rozvody i koncová zařízení systémy vzduchotechnických a klimatizačních.

Podlahové topení okem termovize

Výběr termogramů typických vad >>

 

2024 © conversio spol s.r.o. - všechna práva vyhrazena
Webdesign: