Jak to děláme

Pořízení dat

„Jedno měření je nad deset výpočtů“, také proto je základním zdrojem dat pro účely diagnostiky cílené a kvalifikované použití metod měření fyzikálních veličin a mající charakter zjištění zdánlivě neviditelných defektů budov

Diagnostika

Podstatou diagnostických postupů je jejich komparativní charakter, kdy k lokalizovaným zjištěním jsou přiřazována data předpokládaná (např. refe-renční, projektovaná, objektivně očekávaná, nutná, určená, atd.), a to v kontextu technické legislativy doplněné o výpočty a modelování.

Co je výsledkem

Stejnojmenný dokument obsahující kompletní zprávu v rozsahu zadaných kritérií hodnocení „vše v jednom“ za podmínek optimalizované ceny

Volitelnou součástí Protokolu buildCONDITION za podmínek optimalizované pořizovací ceny může být také

 

2019 © conversio spol s.r.o. - všechna práva vyhrazena
Webdesign: