Pro koho

Typicky a účelově pro účastníky vlastnických změn vztažených k budovám všeho druhu, tedy pro osoby či subjekty kupující, prodávající, zprostředkující, financující i pojišťující s cílem

  • nezávislého objektivního zhodnocení aktuálního stavu
  • oboustranné eliminace rizik ze stavu tušeného i skrytého
  • všestranně optimálního nastavení kupní ceny
  • určitého vymezení typů, rozsahů i podstaty defektů pro odhad nákladů na jejich nápravu,

jinak pro všechny

 

2019 © conversio spol s.r.o. - všechna práva vyhrazena
Webdesign: