Pro?

Prodej ?i koup? nemovitost v podob? budov vech typ? ?i jednotlivch byt? je vcelku b?nm mechanismem zachzejcm b?n? s vznamnou mrou neur?itosti, tedy tak vysok rovn? rizik u vech z?astn?nch stran, a to v ?sti stav p?edm?tu vlastnick zm?ny.
Prvotnm clem je eliminace rizik z neur?itosti fyzickho stavu budovy.

Pro? ano

Mohutnm akcelertorem k pouit komplexnch, srozumitelnch, nzornch a rychlch podob ?elov? vymezen diagnostiky budov jsou zejmna

Druhotnm clem pouit komplexnch forem hodnocen budov je za?len?n uitch technik a postup? kumulovanho sb?ru dat a jejich hodnocen do systm? provozn diagnostiky budov, nad?azench systm? energetickho managementu budov zejmna u rozshlejch objekt? ?i soustav budov nebo systm? TPM v pr?myslovch aplikacch.

 

2021 © conversio spol s.r.o. - všechna práva vyhrazena
Webdesign: