Jak to děláme

Otopný systém je účelově rozdělen na segmenty (zdroj tepla, přenosová cesta, předávací místa) a v nich jsou prováděna jednotlivá měření fyzikálních veličin a šetření v určené systémové skladbě. Porovnání zjištěných veličin se stanovenými požadovanými parametry je podkladem pro bodové ohodnocení, které odpovídá potenciálu energetických úspor v jednotlivých posuzovaných oblastech.

Průběh kontroly

 • Měření veličin či ověření nastavení na zdroji tepla
  • Komínová ztráta
  • Ztráta povrchem zdroje (kotle)
  • Ventilační ztráta
  • Využití spalného tepla (je-li zdroj vhodným pro toto využití)
  • Ověření výkonové dimenze zdroje ve vztahu s vypočtenými ztrátami budovy
  • Vizuální kontrola úrovně i nastavení regulace
 • Měření či ověření nastavení na systému rozvodu tepla
  • Tepelné ztráty na potrubním rozvodu
  • Hydraulické nastavení
  • Oběhové čerpadlo
 • Předávací místa
  • Otopná tělesa
  • Plošné podlahové systémy

Závěrečným úkonem kontroly otopné soustavy je vypracování inspekční zprávy, jejímž cílem je formulace potenciálu energetických úspor s doporučením změn.

 

2019 © conversio spol s.r.o. - všechna práva vyhrazena
Webdesign: