To umíme

Služby základní

 • Kontrola otopné soustavy ve smyslu metodiky vycházející z ČSN EN 15378 a přiměřeně i DIN EN 15378.
 • Konzultace k tématu kontrol otopných soustav i tématům s tímto souvisejícím.

Služby komplexní

 • Ve správě a údržbě budov včetně jejich TZB v souvislosti s programy snižování energetické náročnosti budov v rámci energetického managementu, ale i Provozní diagnostiky budov či systémů TPM.
  • Průběžné konzultace, modelování, výpočty, formulace systémů diagnostiky a jejich implementace;
  • Průběžné provádění měření fyzikálních veličin na otopných systémech v rámci implementovaného nadřazeného systému;
  • Správa systému provozní diagnostiky budov, jako součásti energetického managementu i TPM včetně dotačního managementu;
 • Pro finanční instituce, pojišťovny či realitní trh, atd. pro účely hodnověrného stanovení aktuálního provozního stavu průmyslové aplikace (buildCONDITION)
  • provedení „screeningu“ otopného systému budovy jako součásti vybraných diagnostických postupů.
 

2019 © conversio spol s.r.o. - všechna práva vyhrazena
Webdesign: