Pro?

Pro? ano

  • Jakkoli je nrodn verze EN 15378 v dimenzi prvn? nezvazn, trend ke sniovn energetick nro?nosti budov tak prost?ednictvm vy ?innosti otopnch soustav je nutnost a metodika vyhodnocen vhradn? energeticky vznamnch aspekt? otopnch soustav v duchu EN 15378 je vhodnou cestou k systmovmu pojet i u budov zejmna pro rodinn bydlen.
    Sledujeme efekt, nikoli formln zv?ry.

  • Postupy v duchu metodiky dle p?loh DIN EN 15378 jsou rychl, nzorn, nenkladn a nedestruktivn a pouvme je jako kompromis mezi technickou sloitost a pot?ebou srozumitelnch vstup? pro provozovatele otopn soustavy.
    Nae zv?ry jsou srozumiteln.


  • Krom? cle v podob? ur?itho stanoven potencilu energetickch spor je vznamnm druhotnm d?sledkem kontroly otopn soustavy eliminace bezpe?nostnch rizik z uit otopnho systmu.
 

2021 © conversio spol s.r.o. - všechna práva vyhrazena
Webdesign: