Proč

Proč ano …

  • Jakkoli je národní verze EN 15378 v dimenzi právně nezávazné, trend ke snižování energetické náročnosti budov také prostřednictvím vyšší účinnosti otopných soustav je nutností a metodika vyhodnocení výhradně energeticky významných aspektů otopných soustav v duchu EN 15378 je vhodnou cestou k systémovému pojetí i u budov zejména pro rodinné bydlení.
    Sledujeme efekt, nikoli formální závěry.

  • Postupy v duchu metodiky dle příloh DIN EN 15378 jsou rychlé, názorné, nenákladné a nedestruktivní a používáme je jako kompromis mezi technickou složitostí a potřebou srozumitelných výstupů pro provozovatele otopné soustavy.
    Naše závěry jsou srozumitelné.


  • Kromě cíle v podobě určitého stanovení potenciálu energetických úspor je významným druhotným důsledkem kontroly otopné soustavy eliminace bezpečnostních rizik z užití otopného systému.
 

2019 © conversio spol s.r.o. - všechna práva vyhrazena
Webdesign: