Pro koho

Kontroly otopných soustav ve smyslu ČSN EN 15378 a rozsahu dle příloh k DIN EN 15378 jsou předurčeny v obecné poloze pro všechny,

  • pro něž energetická náročnost budovy či účinnost a bezpečnost vlastního otopného systému v duchu ekonomické obezřetnosti a provozní prozíravosti není prázdným pojmem;
  • které jen zajímá „co z toho vyleze“.

Nicméně s ohledem na vztah k oblasti uplatnění především pro všechny, kteří otopné systémy vlastní, ale také udržují či spravují, financují, pojišťují, zastavují, kupují i prodávají, atd., a to k účelu

  • prokázání aktuálního stavu otopného systému či ke stanovení jeho úseků s potenciálem energetických úspor i potřebou inovativních změn;
  • v případě rozsáhlejších objektů i jako podpůrný zdroj informací pro účely nadřazených systémů provozní diagnostiky budov, energetického managementu či např. TPM;
  • jako zdroj informací k energetickým výpočtům či modelování ve vztahu k energetické náročnosti budovy či programu jejího snižování;
  • jako součást posouzení aktuálního stavu předmětu kontroly či objektu, v němž je instalován v případě jeho pojištění či vlastnické změny (buildCONDITION);
  • jako podpůrný zdroj informací pro účely reklamací či sporů.
 

2019 © conversio spol s.r.o. - všechna práva vyhrazena
Webdesign: