Pro koho

Kontroly otopnch soustav ve smyslu ?SN EN 15378 a rozsahu dle p?loh k DIN EN 15378 jsou p?edur?eny v obecn poloze pro vechny,

  • pro n? energetick nro?nost budovy ?i ?innost a bezpe?nost vlastnho otopnho systmu v duchu ekonomick obez?etnosti a provozn prozravosti nen przdnm pojmem;
  • kter jen zajm co z toho vyleze.

Nicmn? s ohledem na vztah k oblasti uplatn?n p?edevm pro vechny, kte? otopn systmy vlastn, ale tak udruj ?i spravuj, financuj, poji?uj, zastavuj, kupuj i prodvaj, atd., a to k ?elu

  • prokzn aktulnho stavu otopnho systmu ?i ke stanoven jeho sek? s potencilem energetickch spor i pot?ebou inovativnch zm?n;
  • v p?pad? rozshlejch objekt? i jako podp?rn zdroj informac pro ?ely nad?azench systm? provozn diagnostiky budov, energetickho managementu ?i nap?. TPM;
  • jako zdroj informac k energetickm vpo?t?m ?i modelovn ve vztahu k energetick nro?nosti budovy ?i programu jejho sniovn;
  • jako sou?st posouzen aktulnho stavu p?edm?tu kontroly ?i objektu, v n?m je instalovn v p?pad? jeho pojit?n ?i vlastnick zm?ny (buildCONDITION);
  • jako podp?rn zdroj informac pro ?ely reklamac ?i spor?.
 

2021 © conversio spol s.r.o. - všechna práva vyhrazena
Webdesign: