Pro koho

Termografick diagnostika budov je pro sv?j aplika?n rozsah p?edur?ena v obecn poloze pro vechny,

  • kdo up?ednost?uj jistotu v?d?n p?ed nejistotou tuen;
  • kter jen zajm co to dovede.

Nicmn? s ohledem na vztah k budov? ?i typ ?innost na budov? vykonvanch p?edevm pro vechny, kte? budovy v?etn? jejich technickch za?zen vlastn, stav?j, opravuj, rekonstruuj, udruj je ?i spravuj, financuj, zaji?uj odborn stavebn dozor a ?zen stavebnch prac, kupuj i prodvaj, atd., a to k ?elu

 

Zjistiteln vady stavby

 

2021 © conversio spol s.r.o. - všechna práva vyhrazena
Webdesign: