Pro koho

Ověřování průvzdušnosti budov (Blower Door Test) je vymezeno podstatou zájmu, když z hlavních oblastí využití

  • výstavba budov
  • správa budov
  • údržba budov
  • realitní trh

je předurčeno především pro

  • Autorské či technické dozory – pro ověření účinků navržených konstrukčních řešení a průběžné kontrole jakosti prováděných stavebních prací
  • Dodavatele stavebních prací – k prokázání požadované jakosti stavebních prací
  • Stavebníky/investory/development – k průběžné kontrole jakosti vybraných stavebních prací souvisejících s deklarací průvzdušnosti budovy, k definici stavů pro účel dotačních mechanismů (počáteční stav/koncový stav), k osvědčení pasivního standardu výstavby, jako podpůrný zdroj informace k optimalizačním úkonům energetické náročnosti budovy či pro účely energetického managementu, k prokázání jakosti stavebního díla
  • Správce budov – pro účely provozní diagnostiky budov v nadřazeném systému optimalizace energetické náročnosti budov
  • Makléře/prodávající/kupující – jako součást posouzení aktuálního stavu budovy – stavební posudek (buildCONDITION)
 

2024 © conversio spol s.r.o. - všechna práva vyhrazena
Webdesign: