Proč

Proč, když …

 • Podstatná část spotřeby tepla větráním jde na konto nekontrolovatelné průvzdušnosti konstrukce obálky budovy.
 • Významným znakem užitných vlastností budovy je její energetická náročnost zejména v konfrontaci se skutečným a věrohodně zjistitelným stavem realizačním - ostatně i budova je v širším a volném pojetí produkt, u něhož lze požadovat naplnění očekávaných jakostních parametrů.
 • Trend výstavby se jeví neodvratným v duchu nízkoenergetického (NED) či pasivního standardu (PD), u ortodoxních vyznavačů i minimalizace potřeby primární energie, dokonce ve standardu „nulové spotřeby energie“.
 • Každý dům musí dýchat – nikoli však nekontrolovatelně defekty obálky budovy, ale spíše vhodnou formou řízeného provětrávání. Bude-li s rekuperací, ještě lépe.
 • Optimální úrovně mikroklimatických podmínek a optimální dimenze nákladů na spotřebu energií se neobejde bez funkční vzduchotěsnící vrstvy, a to v celém rozsahu obálky budovy.

Proč ano …

 • Průvzdušnost budov patří mezi parametry ověřitelné a měřitelné - na rozdíl od řady dalších.
 • Metodika a postupy BlowerDoor Testu (jinak Blowtest či AirPermeability) ve smyslu a rozsahu ČSN EN 13829 jsou stanoveny a užívány.
 • Je určena pro všechny budovy, když vhodnou je u budov nízkoenergetického standardu, nutnou u budov v pasivním standardu.
 • Je metodou účinnou, zejména je-li i včasnou.
 • Je nástrojem pro provozní diagnostiku budov a prostředkem k optimalizaci energetické náročnosti budov.

Typické projevy vad

Defekty způsobené prouděním tepla, vodních par i vlhkosti netěsnostmi v materiálové skladbě obálky budovy a projevující se např. ovlivněním mikroklimatu

 • prouděním i sáláním chladu;
 • zhoršením akustických vlastností;
 • degradací materiálů v konstrukci obálky;
 • neřízeným rozsahem provětrávání, atd.
 

2024 © conversio spol s.r.o. - všechna práva vyhrazena
Webdesign: