To umíme

Služby základní

Služby komplexní

 • Ve výstavbě budov bytového i průmyslového charakteru (i PD, NED) a v tom zejména
  • Konzultace či zastoupení investora v průběhu investičních záměrů, projektových či konstrukčních řešení staveb v oblastech dotčených rizikem vzniku vad průvzdušnosti obálky budovy, výpočty, modelování šíření vlhkosti v konstrukci budov, výběr materiálů pro vzduchotěsnící vrstvy, atd.
  • Konzultace či zastoupení investora, autorského či stavebního dozoru v průběhu realizačních stavebních prací souvisejících s rizikem vzniku vad průvzdušnosti obálky budovy;
  • Průběžné ověřování funkčnosti projektovaných opatření prostřednictvím měření BLOWER DOOR metodou B včetně asistence při odstraňování lokalizovaných vad;
  • Provedení certifikačního měření BLOWER DOOR metodou A.
 • Ve správě a údržbě budov bytového i průmyslového charakteru pro účely Provozní diagnostiky budov a v souvislosti s optimalizací jejich energetické náročnosti
  • Konzultace k přípravě investičních záměrů, projektových či konstrukčních řešení stavebních rekonstrukcí budov v oblastech dotčených rizikem vzniku vad průvzdušnosti obálky budovy, výpočty, modelování šíření vlhkosti v konstrukci budov, atd.
  • Konzultace či zastoupení investora, autorského či stavebního dozoru v průběhu stavební rekonstrukce ve fázích souvisejících s rizikem vzniku vad průvzdušnosti obálky budovy;
  • Průběžné ověřování funkčnosti projektovaných opatření prostřednictvím měření BLOWER DOOR metodou B včetně asistence při odstraňování lokalizovaných vad;
  • Provedení certifikačního měření BLOWER DOOR metodou A.
  • Správa systému provozní diagnostiky budov
  • Správa systému snižování energetické náročnosti budov včetně dotačního managementu
 • Pro realitní trh bytového i průmyslového charakteru pro účely hodnověrného stanovení aktuálního stavu budovy (buildCONDITION) včetně její energetické náročnosti, v tom zejména
 

2024 © conversio spol s.r.o. - všechna práva vyhrazena
Webdesign: